Stappenplan Van kavel tot droomhuis

Hoe werkt het?Een eigen droomhuis ontwerpen en bouwen is een avontuur. Er is lef voor nodig, want er komt veel bij kijken. Zelfbouw is een leuk, spannend maar ook langdurig traject. Met dit stappenplan willen we je goed informeren.

Stap 1: Oriënteren & zoeken

Via de website kun je je verdiepen in de kavels. Je vindt hier meer informatie over:

Kavelpaspoort

Om je handvatten te geven voor de bouw van jouw huis hebben we een kavelpaspoort opgesteld:een document met een korte beschrijving van de kenmerken van de kavel en een samenvatting van de regels en randvoorwaarden uit o.a. het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het stedenbouwkundig plan. Samen met de filmpjes van de vier geselecteerde architecten helpt dit document oriënteren op de stap die je gaat zetten.

Stap 2: Inschrijven

Heb je een kavel gevonden die bij jouw woonwensen past? Dan kun je je online inschrijven Uiteraard kan je ook direct contact opnemen met de makelaar om je in te schrijven.

Stap 3: Optie nemen

Ben je na het eerste gesprek met de makelaar nog steeds enthousiast, dan maak je de kavel keuze. Aansluitend wordt de optieverklaring opgesteld. In de optieverklaring staat om welke kavel het gaat en met welke architect je wilt werken (voorlopige keuze). Door de optie houdt je de kavel exclusief voor jezelf en bieden wij een schetsontwerp aan bij de gewenste architect.

Architect

De naam zegt het eigenlijk al. Bij de Architectenkavels in Parijsch werk je samen met één van de vier, speciaal voor dit project, geselecteerde architecten. Hiermee borgen we de kwaliteit van het ontwerp van jouw woning én die van jouw toekomstige buren. En daarmee de kwaliteit van deze bijzondere wijk in zijn geheel. Op het inschrijfformulier heb je een voorkeur voor een architect kenbaar gemaakt. Dit is een voorlopige keuze en kun je met één of meer geselecteerde architecten een afspraak inplannen voor kennismaking en verkenning van eerste ideeën. Vervolgens maak je jouw definitieve keuze en breng je samen met deze architect al jouw woonwensen en ideeën in kaart.

Advies inwinnen

Zelfbouw betekent veel zelf regelen. Dat biedt veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid. We raden aan om gedurende de optietermijn al zo veel mogelijk gesprekken te voeren om het plan te concretiseren. Bijvoorbeeld met een financieel adviseur, aannemer of bouwbegeleider. Afhankelijk van jouw wensen ga je zelf op zoek naar informatie en begeleiding.

Stap 4: Woning ontwerpen

In de tweede helft van de optietermijn gaat de architect aan de slag met het ontwerp van de woning. Via een voorlopig ontwerp kom je uiteindelijk tot een definitief ontwerp. Zowel het voorlopig ontwerp als het definitief ontwerp wordt getoetst door het kwaliteitsteam van Parijsch. Het voorlopig ontwerp is het toegangsticket tot het tekenen van de koopovereenkomst. Na het tekenen van de koopovereenkomst ga je verder met het maken van een definitief ontwerp.

Kwaliteitsteam

Binnen de optietermijn leg je een voorlopig ontwerp voor aan het kwaliteitsteam van Parijsch. Het voorlopig ontwerp bestaat uit:

  • een tekening met de situering van de woning op de kavel;
  • plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten van de woning;
  • overzicht van toe te passen kleuren en materialen;
  • situering van de twee vereiste parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein;
  • een weergave van de wijze waarop het hoogteverschil tussen de bouwkavel en de watergang achter de woning wordt overbrugd;
  • opgave van de door de Koper op het Verkochte te realiseren hagen waaronder tenminste wordt verstaan een opgave van de plaats, plantsoort, de wijze van planten en de uiteindelijke hoogte van de hagen;
  • de gekozen oplossing met betrekking tot het gasloos bouwen.

 

Het kwaliteitsteam bestaat uit de gemeente Culemborg, de welstandcommissie, de Omgevingsdienst Rivierenland en wordt aangestuurd door de stedenbouwkundig supervisor van Parijsch. Zij toetsen jouw voorlopig ontwerp aan het kavelpaspoort en bestemmingsplan. Het kwaliteitsteam komt elke vier weken samen. Je bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn om jouw ontwerp toe te lichten. Ook de architect is daarvoor uitgenodigd. Zo ontvang je direct feedback op de ontwerpen. Het verslag van de vergadering en daarin opgenomen feedback ontvang je uiterlijk drie weken na de vergadering.

Na toetsing door het kwaliteitsteam, kun je jouw voorlopig ontwerp laten uitwerken in een definitief ontwerp met detailtekening en nadere technische uitwerkingen. Met het definitief ontwerp vraag je een omgevingsvergunning aan.

Stap 5: Aankoop van de kavel

Als het voorlopig ontwerp van jouw woning is goedgekeurd door het kwaliteitsteam kun je overgaan tot de aankoop van de kavel. Je hebt in de optietermijn de concept overeenkomst beoordeeld en eventuele vragen zijn beantwoord. Na jouw akkoord op de concept overeenkomst (per e-mail), maken we een afspraak om de koopovereenkomst te tekenen. Je tekent in principe vóór het aflopen van de optietermijn. Na ondertekening ontvang je een door beide partijen getekend exemplaar retour. Je koopt de kavel met de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Binnen één maand na schriftelijk akkoord van Heijmans op het voorlopig ontwerp doe je een aanbetaling van 10% van de kavelprijs. Je ontvangt daarvoor een factuur. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de koopsom die je betaalt bij de ondertekening van de leveringsakte. Aanbetaling mag ook in de vorm van een bankgarantie.

Omgevingsvergunning

Binnen drie maanden na goedkeuring van het voorlopig ontwerp moet je jouw definitief ontwerp uitgewerkt hebben en de omgevingsvergunning aanvragen. Dit kun je doen via het digitaal loket ´Omgevingsloket online´. In principe wordt de omgevingsvergunning na acht weken verleend. Zes weken daarna wordt de omgevingsvergunning onherroepelijk.

Stap 6: Levering van de grond en start bouw

Uiterlijk twee maanden na het verkrijgen van de onherroepelijke omgevingsvergunning vindt bij de notaris de levering van de grond plaats. We werken samen met VBC Notarissen in Amersfoort. Denk eraan dat voor het leveren van de grond de hypotheek geregeld moet zijn.

De notaris stelt de akte van levering op en stuurt deze naar jou en naar Heijmans voor een laatste controle. Voor de levering van de grond kun je zelf een afspraak maken met VBC notarissen te Amersfoort. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de bouwgrond vrij is van obstakels op het moment van leveren. Na de levering is de kavel van jou.

Uitzetten kavel en start bouw

Voor de levering moet je de kavel ‘uit laten zetten’. Daarvoor maak je een afspraak met de Firma Mourik, welke dit doet namens Heijmans. De contactpersoon is Peter Veenstra. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van het uitzetwerk o.b.v. de verkooptekening (bijlage 1 koopovereenkomst) en dient maatvoering te waarborgen gedurende de bouw.

Peter Veenstra
Mourik Groot-Ammers B.V.
Projectontwikkeling
pveenstra@mourik.com
T 0184-66 72 43

Uiterlijk zes maanden na het verkrijgen van de onherroepelijke omgevingsvergunning moet de bouw van de woning starten (en in één keer worden afgebouwd). Het is belangrijk dat je de datum waarop de bouw gaat starten en de gegevens van de bouwer doorgeeft. Zo houdt de bouwplaatscoördinator overzicht op de planning en activiteiten op de kavel.

Vloerpeil vaststellen

Het vloerpeil is aangegeven op het inrichtingsplan. Bij levering wordt de kopers een vaste hoogte in de nabije omgeving aangeleverd. Jouw bouwer kan daar het vloerpeil vandaan halen als hij gaat bouwen.

Riool

Op iedere kavel ligt één uitlegger t.b.v. de vuilwateraansluiting en één uitlegger t.b.v. de
hemelwateraansluiting. De posities staan aangegeven op de revisietekening. Bij de planuitwerking moet je rekening houden met de posities van deze uitleggers. Bij levering wordt de ligging aangewezen/toegelicht.

Bouwplaats

Iedere zelfbouwer moet zijn bouwplaats op eigen terrein inrichten en dient de andere kavels ongemoeid te laten. Alle bouwvoorzieningen moeten dus worden aangebracht op eigen terrein. Gebruik van het openbare gebied en/of andere nog vrije bouwkavels mag alleen in overleg en na schriftelijke toestemming van de bouwplaats-coördinator, Peter Veenstra.

Check voor andere regels over de bouwplaats het bouwplaats-regelement als bijlage van
de koopovereenkomst. Heb je vragen over het uitzetten van de kavel, vloerpeil vaststellen,
rioolaansluiting, bouwplaats of andere ‘buiten’-vragen? Richt je dan tot bouwplaats-coördinator Peter Veenstra (Firma Mourik).

Stap 7: Ander proces dan dit?

De termijnen in dit proces zijn de maximale termijnen. Het kan allemaal sneller. Het is  belangrijk te communiceren, zodat alle stappen op tijd kunnen worden voorbereid.

Interesse? Meld je aan en ontvang direct de brochure!
En ontvang relevante updates rondom Architectenkavels.

Waarom aanmelden?

  • Mis niets! Altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events
  • Nuttige informatie rondom het kopen van een kavel

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.